Situācijas skaidrojums par siltumenerģijas piegādes pārtraukumiem Madonas pilsētā

17.06.2024.

Kopš maija Madonā ik pa brīdim vērojami karstā ūdens padeves traucējumi SIA “Madonas Siltums” klientu mājokļos. Tos rada siltā ūdens noplūdes sistēmā un attiecīgi sekojoši remontdarbi, lai noplūdes novērstu.

Kā siltā laikā iespējami bojājumi sistēmā ar ūdens noplūdēm? Apkures sezonas laikā Madonas pilsētā siltumu nodrošina trīs katlu mājas. Pēc apkures sezonas beigām katlu mājas tiek atslēgtas, lai veiktu katliekārtu profilaktiskās apkopes un remontus. Tomēr viena katlu māja pilsētā vienmēr darbojas, lai nodrošinātu pilsētas daudzdzīvokļu mājas ar siltumu karstā ūdens sagatavošanai.

Brīžos, kad notiek katlu māju pārslēgšana, siltuma pārvades sistēmā rodas spiediena svārstības. Nereti šādas svārstības rada pārrāvumus siltumtrasēs, jo īpaši vietās, kur ir vecas siltumtrases un atzari uz dzīvojamām mājām. Siltumtrase tiek pārrauta un karstais ūdens izplūst zemē, nesasniedzot māju.

SIA "Madonas Siltums" darbinieki pastāvīgi seko līdzi ūdens spiedienam un cirkulācijai siltumtrasēs, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu un noslēgtu bojātos siltumtrases posmus, un veiktu to remontu. Šādos gadījumos konkrēto māju apsaimniekotāji tiek informēti par atslēgumu, kā arī aktuālā informācija tiek ievietota uzņēmuma mājas lapā.

Ņemot vērā, ka siltumtrases parasti atrodas zem zemes, diemžēl ne vienmēr izdodas ātri konstatēt bojāto siltumtrases posmu, un arī tā remonts var prasīt vairākas dienas. Aicinām darbu izpildes statusam sekot līdzi uzņēmuma mājas lapā (informācija regulāri tiek atjaunota) vai zvanīt klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 64807400. Tāpat aicinām iedzīvotājus nekavējoties zvanīt, ja ir redzamas siltā ūdens noplūdes vai karstā ūdens tvaiki. Šāda informācija var ļoti palīdzēt savlaicīgi atklāt bojāto siltumtrases posmu.

SIA "Madonas Siltums" komanda strādā, lai visīsākajā laikā atjaunotu siltuma padevi un nodrošinātu drošas siltumtrases Madonas pilsētas iedzīvotājiem. Katrs šobrīd saremontētais siltumtrases posms ļauj mums novērst potenciālu avāriju apkures sezonas laikā.

SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis

Andris Balodis