SIA "Madonas Siltums" vidēja termiņa darbības stratēģija: 

Informācija par īpašuma struktūru:

Ziedojuma politika:

Atalgojuma politika:

Ikgadējā finanšu informācija:

Veiktie maksājumi valsts vai pašvaldības budžetā: