Misija

Madonas pilsētas, Dzelzavas un Liezēres pagastu nodrošināšana ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu. 

Vīzija

Stabils siltumapgādes nozares uzņēmums Madonas novada teritorijā, kas savā darbībā vērsts uz inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Vērtības

Cilvēks

Darbinieku profesionalitāte ir svarīgs faktors, lai uzņēmums sasniegtu izvirzītos mērķus, tāpēc regulāri tiek atbalstītas darbinieku vēlmes paaugstināt savas prasmes, kvalifikāciju.

Tāpat ir svarīgi nodrošināt augstu klientu lojalitāti, tādējādi katra darbība ir vērsta uz kvalitatīvu un efektīvu klienta vajadzību un vēlmju īstenošanu.

Vide

Uzņēmējdarbība tiek īstenota videi draudzīgā veidā. Apkārtējās vides ilgtspēja ir viens no uzņēmuma darbības pamatprincipiem.

Atbildība

Rīkoties atbildīgi pret saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem. Savā darbībā pielietot jaunākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu augstvērtīgu, drošu un ilgtspējīgu pakalpojumu.