2020.gads:

1. "Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana", Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/071

2019.gads:

1. "Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana", Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/067

2. "Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana", Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/069

3. "Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana", Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/072

4. "Siltumtīklu izbūve Madonā", Projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/031

2018.gads

1. "Esošās katlu mājas Madonas novada Dzelzavā efektivitātes paaugstināšana", Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/070. 

2. "Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas "Dzelzava" un "Aizpurvi", Projekta Nr.  4.3.1.0/17/A/068.